Kurumsal

Neden Biz ? - EğitimliyizUzmanızGüvenilirizÇağdaşızGüler yüzlüyüzYardımseveriz

Bizi Yakından Tanıyın

Ağız ve Diş Sağlığı alanında hastaların teşhis ve tedavilerinde diş hekimliğinin birden çok branşı rol oynamaktadır. Buna multi disipliner tedavi yaklaşımı denir. Bu multi disipliner yaklaşımda; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlığı, Protetik Tedavi Uzmanlığı, Periodontoloji Uzmanlığı, Endodonti Uzmanlığı, Ortodonti Uzmanlığı, Pedodonti Uzmanlığı bulunması gereken branşlardır. Multi disipliner yaklaşımın Ağız ve Diş Sağlığı alanında uygulanması başarılı bir tedavi için çok önemlidir.

Kalite politikamız; Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde, Eğitimli ve konusunda uzman personel ile zamanında, güvenilir ve izlenebilir teşhis, tedavi hizmetleri sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Temel Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Tanıtım Filmi

Etik değerlerden ödün vermeden hastaların haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini, çağdaş standartlarda sunan bir kuruluş olmaktır.

Sağlık hizmetinde; güveni, saygınlığı ve hastanın memnuniyetini temek ilke edinen, çalışanları ile bütünleşmiş, kurumsal kimliği ile öne çıkan ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin ileriye taşınması yolunda lider bir sağlık kurumu olmaktır.

 • Özgüvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışmak,
 • Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,
 • Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmak,
 • Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam sağlamak,
 • Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak,
 • Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymaktır.

Değerlerimiz

 • Güvenilirlik, liderlik, dürüstlük, mükemmellik, yenilikçilik
 • Takım çalışması
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık
 • Çağdaşlık ve bilimsellik,
 • Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık
 • Çevresel bilinç,
 • Güler yüzlü ve yardımsever personel olmak, poliklinik değerlerimizdir.

Ülkemizde Diş Hekimliği Tarihi

Türk diş hekimliği Tarihi, uzun yıllar Türk Tıp Tarihi içinde bir bölüm olarak incelenmiştir. Ancak bir cerrahi sanat alanı olan diş hekimliğinin , 19. Yüzyılda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye başlaması onun , ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 19. yüzyılda Türkiye’de diş hekimliği, tıbbın diğer kolları gibi bir disiplin altına alınmaya başlanmış ve 20. yüzyılda daha da gelişmiştir.

19. yy

Osmanlı tıbbı

19. yüzyılda Osmanlı tıbbı diğer yüzyıllara göre yüzünü daha fazla batıya dönmüş ve daha modern görünümlü bir karakter kazanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri de bunda öncülük etmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise, daha sonra modern bir görünüm alacak olan birçok kuruluşun temeli atılmış, modern tıp ve diş hekimliği eğitimine geçiş bu dönemde olmuştur.

14 Mart 1827

Tıphane ve Cerrahane-i Amire

Tıphane ve Cerrahane-i Amire

14 Mart 1827’de kurulan Tıphane ve Cerrahane-i Amire, ülkemizdeki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturur. Okul daha sonra Tıphane ile birleşerek 1938’de Mektebi Şahane adını almıştır. Sivil tıbbiyenin 01.10.1908’de fakülte unvanını almasından sonra 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamıştır. diş hekimliği okulunun kurulması ile birlikte diş hekimliği eğitimi de çağdaş bir şekil almıştır.

1908

Mektebin küşadı

Prof.Dr.Kazım Esat Devrim, diş hekimliğinin tarihsel sürecini dönemlere ayırarak değerlendirmenin  daha faydalı olacağını ifade eder ve bilimsel diş hekimliğinin başladığı 1908’den önceki birinci dönemi şöyle tanımlar.

Birinci devre: Mektebin küşadı olan 1908′den evvelki kısıma aittir. Bu zamanda gayet basit ve gayet iptidaî şekiller altında dişçilik san`atine ait bazı işler yapılmakta ve bunu da yapabilmek için de ne ilmî bir iktidar veya bilgiye ve ne de pratik staja lüzum görülmemekte idi. Bu devrede babasından görenin gördüğünü kapabildiği kadar yapanlara münhasır bir devredir. Bu devrede o zamanın Tıb Fakültesinde mevcut daimî bir heyetin huzurunda (Filân dişin kaç kökü vardır? Filân diş hangi kerpetenle çekilir? gibi) gayet basit suallere cevap verilerek alman (Permi) lerle çalışıyorlardı. Bu hal 1908’e kadar böyle devam etmiş, bu tarihte Halit Sadi, o zaman Tıb Fakültesi reisi bulunan Operatör Cemil Paşanın himmeti ile (Dişçilik mektebi)’nin küşadına kadar sürmüştür.”

1908

İlk diş hekimliği okulu

İlk diş hekimliği okulu

İlk diş hekimliği okulu olan İstanbul diş hekimliği Okulu 1908 yılında, Maarif Nazırı Emrullah Efendi (1858-1914) döneminde, Tıp Fakültesi ilk dekanı Cemil Topuzlu (1869-1958) tarafından kurulmuş ve yürütülmesi Dr. Halit Şazi`ye (1869-1921) bırakılmıştır.

Okulun kuruluşunu gerçekleştiren Prof.Dr.Cemil Topuzlu (1866-1958) “80 Yıllık Hatıralarım” da şöyle anlatır.

“Askeri Tıbbiye`de 24 Temmuz 1908`de öğretim üyeleri toplanıp reform kararı aldık. O zaman 3 mareşal, birçok general ve diğer rütbelerde 185 asker profesör vardı. Bunlar okula uğramadıkları halde, aydan aya gelip yılda toplam 80.000 altın maaş alıyorlardı. Eğitim kadrosunu l85″den 27`ye indiren bir tasarı hazırladık. Böylece, 60.000 altınlık bir tasarruf sağlanmış oldu ve bunun değerlendirilmek için dişçi mektebi öğretim üyelerinin kadrolarını, tıp fakültesi bütçe taslağının arasına sıkıştırdım. Maarif Nazırı Emrullah Efendi`ye durumu anlattım. Bütçe onaylanırken Dişçi Mektebi de adı verilmeden kurulmuş oldu. İleride eleştiriye uğramamak İçin bu işi kendim yaptığımı söylemedim ve üstlenmesini Maarif Nazırından rica ettim. Emrullah Efendi: Dişçilik sanatının ülkemizde geri olduğunu bildiğini, berberler tarafından yapıldığını belirterek merak etme(!) dedi.”

9 Kasım 1909

İlk ders programı

İlk ders programı; 9 Kasım 1909

– Diş Hastalıkları ve Kliniği

– Diş Tedavisi Teori ve Pratiği

– Anatomi

– Fizyoloji, Histoloji

– Diş Hekimliği Farmakolojisi

– Anestezi

– Sağlık Koruma

Dişçi Okulu ilk mezunlarını, 30 Temmuz 1911 tarihinde verir. Mezunların sayısı 43 kişidir. Okul takip eden yıllarda; 1912’de 3, 1913’de 1, 1914’de 4, 1915’de 1, 1916’da 10, 1917’de 14, 1918’de 22, 1919’da 14, 1920’de 28, 1921’de 51, 1922’de 88, 1923’de 58, 1924’de 93, 1925’de 116, 1926’da 84 mezun vermiştir.

30 Temmuz 1911

Dişçi Okulu ilk mezunları

Dişçi Okulu ilk mezunlarını, 30 Temmuz 1911 tarihinde verir. Mezunların sayısı 43 kişidir. Okul takip eden yıllarda; 1912’de 3, 1913’de 1, 1914’de 4, 1915’de 1, 1916’da 10, 1917’de 14, 1918’de 22, 1919’da 14, 1920’de 28, 1921’de 51, 1922’de 88, 1923’de 58, 1924’de 93, 1925’de 116, 1926’da 84 mezun vermiştir.

1926 yılında, okula sınavla öğrenci almaktan vazgeçilir ve lise mezunları doğrudan kabul edilmeye başlanır.

1928’de çıkan “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un 30.maddesi, diş hekimliği uygulama yetkisini yalnızca Diş Hekimliği Okulu’ndan mezun olanlara verir. Bu şekilde, hem diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış, hem de diş hekimliği Okulu’nun gelişimi hızlanmıştır.

1933 Üniversite Reformuna kadar, eczacı ve dişçi okulları tıp fakültesine bağlı olarak yönetilirken, 31 Temmuz 1933 de Diş Okulu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu adını alır. 31 Temmuz 1933’de eğitim yılı, 3 yıldan 4 yıla çıkarılır.

1948 yılında diş hekimliği Yüksek Okulunun, diş hekimliği doktorası (Dr.Med.Dent.) diploması vermesi kararlaştırılmıştır.Bu tarihten 1981 yılına kadar 156 diş hekimine bu diploma verilmiştir.

11 Temmuz 1964

İstanbul Üniversitesi diş hekimliği Fakültesi

Diş hekimliği Yüksek Okulu, her zaman Tıp Fakültesine bağlı kalmış ve onun tarafından yönetilmiştir. Tıp Fakültesi yöneticileri için öncelik doğal olarak kendi okullarındaydı ve kendilerine bağlı olan okullar hep ikinci planda kalmaktaydı. Bunun sonucu olarak, diğer okullar gibi diş hekimliği Okulu da beklenilen düzeyde gelişme gösterememiştir. Okullarının daha hızlı bir gelişim göstermesini isteyen hocaların çabaları sonucu, 11 Temmuz 1964’de diş hekimliği Yüksek Okulu Tıp Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul Üniversitesi diş hekimliği Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Yine aynı tarihte eğitim süresinin 5 yıla yükseltilmesine karar verilmiştir.

Uzman Doktorlarımız

Özel Temel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak hizmet verdiğimiz bekleme salonumuzdan, odalarımıza kadar tüm detaylar hastalarımızın rahatı için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Bir çok ekipmanı kendi bünyesinde bulundurarak hastalarımızın başka yerler de zaman kaybının önüne geçilmiştir. Röntgen teknisyeninden, protez uzmanımıza ve tüm hekimlerimiz alanlarında uzman kişilerdir.

×

Merhaba!

Temel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile hızlıca görüşme başlatabilir veya randevu almak için hemen yazabilirsiniz

×