Hekimlerimiz

Objektif verilere dayalı, bilimsel çalışmalarla doğruluğu kanıtlanmış güvenilir tanı ve tedavi yöntemleri Temel Ağız ve Diş Sağlığı uzman hekimlerince uygulanmaktadır.

Uzman Hekimlerimiz

Özel Temel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak hizmet verdiğimiz bekleme salonumuzdan, odalarımıza kadar tüm detaylar hastalarımızın rahatı için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Bir çok ekipmanı kendi bünyesinde bulundurarak hastalarımızın başka yerler de zaman kaybının önüne geçilmiştir. Röntgen teknisyeninden, protez uzmanımıza ve tüm hekimlerimiz alanlarında uzman kişilerdir.

TEMEL’DE SAĞLIK

Sağlıkta Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, iyi ve doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasıdır.

Klinik Kalite, kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır.

Kaliteli sağlık hizmeti, “doğru” kişiye, “doğru” işi, “doğru” zamanda, “doğru” yolla, “doğru” araçlar kullanarak yapmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir.

Sağlık hizmeti sunumunun tüm Türkiye de aynı standartlarla yapılabilmesinin sağlanması için Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar başlatılmış ve son olarak da Kamu Hastane Birlikleri kurulmuştur. Kamu Hastane Birlikleri ile standart sağlık hizmeti sunumunun hasta ve çalışan güvenliği kapsamında daha sistemli olarak sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Birlik içinde tüm hastaların sağlık hizmetlerine kolay ve çabuk ulaşmasının sağlanması, tanı – tedavi – bakım süreçlerinde tekrarların önlenerek hasta yönetiminin doğru uygulanması ile hasta ve çalışan memnuniyetlerinin arttırılması bu amaçlara ulaşmada en önemli basamaklardır. Sonuç olarak, kalite artan rekabet, eğitim düzeyi, hümanist yaklaşımlar, teknoloji, iletişim gibi başlıklarıyla sağlık işletmeleri açısından kaçınılmaz bir olgudur. Sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları hasta ve personel memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, ekonomik kaynakları verimli kullanma ve çağdaş hizmet sunumunu yakalayabilmek için bir gerekliliktir.

×

Merhaba!

Temel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile hızlıca görüşme başlatabilir veya randevu almak için hemen yazabilirsiniz

×