Sağlık Turizmi Nedir ? Türkiye’de Sağlık Turizmi

Haberler geri dön

Sağlık Turizmi Nedir ? Türkiye’de Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi anlam itibariyle; Sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Ülkemizde 48 adet JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz vardır. Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır. Bu çerçevede Şehir Hastaneleri’nin inşaatı başlamıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 31 Mart 2010 tarih ve 18529 sayılı Makam oluru ile Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Birim, 05.05.2011 tarihinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü adında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 02.11.2011 sayılı Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakanlıktaki yeniden yapılandırma kapsamında; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. 26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’ne aktarılmış olan Daire Başkanlığımız 26.08.2016 tarih ve 3942 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu aşağıdaki alanlarda Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı bünyesinde birimler oluşturulması planlanmaktadır;

  • Medikal Turizm,
  • Termal Turizm, SPA-Wellness
  • İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiş olan kanun taslağı dışında Sağlık Turizmi ile ilgili yürürlükte olan en önemli mevzuat, 23.07.2013 tarih ve 25541 sayılı “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” olup, sağlık turizmi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler bu yönerge ile yürütülmektedir.

7 Şubat 2015 tarih ve 1332 sayılı 2015/3 Genelge ile “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu-SATURK” oluşturulmuştur. SATURK; Sağlık Bakanlığı Müsteşarımızın başkanlığında toplanmakta olup 12 Üyesi vardır. SATURK çalışma grupları:

  • Tanıtım ve Fiyatlandırma Çalışma Grubu
  • Eğitim ve Planlama Çalışma Grubu
  • Mevzuat ve Akreditasyon Çalışma Grubu
  • Mevzuat ve Akreditasyon Alt Çalışma Grubu

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında öncelikli konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Haberler geri dön
×

Merhaba!

Temel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile hızlıca görüşme başlatabilir veya randevu almak için hemen yazabilirsiniz

×