Performans Yönergesinin İptali Onaylandı – Dişhekimi Haber

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasında Dair Yönerge değişti.
2010 yılında yayınlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasında Dair Yönerge, dişhekimlerine döner sermayeden yapılacak ek ödemenin hesabına ilişkin kurallar getirmekteydi. Bu kurallar arasında dişhekimlerinin başvuran hastalara uygulayacakları tedaviye ilişkin bilimsel ölçütü olmayan kotalar getirilmiş ve aynı işi yapan dişhekimleri arasında ayrım yapılmış olması sebebiyle iptal talebinde bulunulmuştu.
Danıştay 11. Dairede görülen davada, Yönerge’nin dayanağı olan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında açılan başka bir davada iptal kararı verilmiş olması sebebiyle bu Yönerge’nin dayanağının kalmamış olmasından dolayı iptal kararı verilmiştir. Usule ilişkin iptal sebebi olduğundan Yönerge hükümlerinin hukuka uygunluğuna ilişkin inceleme yapılamamıştır.
Yönergenin iptaline karşı, Danıştay Kararına karşı Sağlık Bakanlığı’nın temyiz istemi  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17.01.2018 tarih ve 2015/3743 E. 2018/17 K. sayılı karar ile reddedildi.

kaynak: Performans Yönergesinin İptali Onaylandı – Dişhekimi Haber

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Facebook sayfamızı takip edin!