E-Reçete Uygulaması Hakkında Açıklama – Dişhekimi Haber

Haberler geri dön

E-Reçete Uygulaması Hakkında Açıklama – Dişhekimi Haber

Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında, “Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi” için kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların, Renkli Reçete Sistemi olarak adlandırılan, elektronik reçete yoluyla düzenlenmesi Sağlık Bakanlığı tarafından 14.3.2017 tarihli bir Genelge ile zorunlu tutulmuştur. Bakanlık tarafından yayınlanan 28.11.2017 tarihli bir Genelge ile kan ürünü reçeteleri de bu sisteme dahil edilmiştir.
Yine Bakanlık tarafından 15.05.2018 tarihinde yayınlanan 2018/2 sayılı Genelge ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı kontrolünde 15.06.2018 tarihinden itibaren ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi, hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları gerektiği belirtilmiştir.
Anılan Genelge’nin öğrenilmesi üzerine Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığına yazı gönderilerek bütün ilaçların reçete edilmesinde böyle bir zorunluluğun getirilmesinin hukuken mümkün olmadığı gibi 15 Haziran 2018’de uygulamanın başlatılmasının da fiilen mümkün bulunmadığı açıklanmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 01.06.2018 tarihli yazıyla uygulamanın 16 Temmuz 2018 tarihine ertelendiği duyurulmuş; bu duyuruyu internet sayfasında yayınlayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da “Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.” açıklamasıyla e -reçete uygulamasının bir anlamda isteğe bağlı tutulacağı ifade edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile gerekli görüşmeler yapılarak; kişisel sağlık verilerinin korunması bağlamında ancak açık bir kanun hükmüyle ve ölçülü biçimde işlenebilecek özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine sebep olacak böyle bir sistemin oluşturulmasına ilişkin yasal ve teknik altyapının bulunmaması sebebiyle meslektaşlarımızın kullanacakları reçetelerin zorunlu olarak e-reçete sistemine dahil edilmesine ilişkin Genelge’nin bütünüyle kaldırılması talep edilecektir. Görüşmelerin sonuç vermemesi halinde gerekli hukuksal girişimler Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılacaktır.
Sonuç olarak; il sağlık müdürlükleri tarafından Bakanlık genelgelerinin iletilmesine ilişkin yazıların bu bağlamda değerlendirilmesini; e-reçete uygulamasının bir zorunluluk olarak uygulamaya konulmayacağını, isteyen meslektaşlarımızın gerekli teknik donanımı sağlayıp müracaat ederek elektronik reçete uygulamasına dahil olabileceklerini ancak buna mecbur olmadıklarını belirtiriz.
Türk Dişhekimleri Birliği

kaynak: E-Reçete Uygulaması Hakkında Açıklama – Dişhekimi Haber

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Facebook sayfamızı takip edin!

Bu gönderiyi paylaş

Haberler geri dön
×

Merhaba!

Temel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile hızlıca görüşme başlatabilir veya randevu almak için hemen yazabilirsiniz

×