Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem – Dişhekimi Haber

Ankara’da bir süredir devam eden çalışmalar netleşmeye başladı. Özellikle bakanlık sayısının azaltılacak olması kamu hizmetinin verimliliğini ve etkinliğini de artıracak. Hazırlanan taslaklardan bazı bilgiler şöyle:
Müsteşarlık sistemi kaldırılıyor. Bunun yerine bakan yardımcılığı sistemi devam edecek. Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Bu kadrolara kamu hizmeti olmadan herkes atanabilecek. Böylece oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek. Görev süreleri başkanla birlikte başlayıp bitecek. Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek. Başbakanlıktaki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak. Bağlı ve ilgili kuruluşların bazıları bakanlıklar ile birleştirilip ana hizmet birimleri olarak bakanlıklara taşınacak.
6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri ilgili bakanım teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Bakanlar kurulu Kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek. Kaymakamlar, valiler vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak.
Vatandaş odaklı yönetim tarzı başlıyor. Artık vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler idari süreçlerin hızlanması amaçlı olarak 30 gün içinde cevaplanacak. 30 gün içinde sorunu çözülemeyen vatandaşın talepleri Cumhurbaşkanlığı CİMER aracılığı ile takip edilecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak. Vatandaş çayını içerken talepleri dinlenecek. Kalkınma Bakanlığı müsteşarlık şeklinde örgütlenecek ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısına bağlanacak. Bütçenin hazırlanmasına yönelik makro planlar müsteşarlık tarafından yerine gerilecek. Bütçenin uygulanması ve takibi Maliye bakanlığı tarafından yerine getirilecek.
Bakanlık sayısı azalırken etkinlik artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının adının İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olması düşünülüyor. *Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yine bakanlığa bağlı kalması ancak genel sağlık sigortası kısmının Sağlık Bakanlığı’na geçmesi de masada. Aile Bakanlığının adının Aile Gençlik ve Toplum Bakanlığı olması planlanıyor. Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki gençlik bölümü bu bakanlığa geçmiş olacak. Spor Bölümünün de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması düşünülüyor. AB Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı birleşiyor. Çevre Bakanlığı’nın adı Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı oluyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı’ndaki orman bölümünün Tarım Bakanlığı’na geçmesi de düşünülüyor.

kaynak: Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem – Dişhekimi Haber

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Facebook sayfamızı takip edin!